Moon-su Choi, Tae-jin Lee
J Korean Soc Environ Eng. 2014;36(1):42     DOI: https://doi.org/10.4491/KSEE.2014.36.1.42
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bioreactor performance using biochar and its effect on aerobic granulation
Jie Ming, Qinghong Wang, Brandon A. Yoza, Jiahao Liang, Hongqiao Guo, Jin Li, Shaohui Guo, Chunmao Chen
Bioresource Technology.2020; 300: 122620.     CrossRef